Servicii

Servicii

1. Construcții, reparații, consolidare clădiri, civile și industriale.

■ Depunerea cererii pentru certificatul de urbanism.

■ Obținerea certificatului de urbanism.

■ Obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism.

■ Elaborarea proiectului fază P.T. + D.E. – structură.

■ Obținerea autorizației de construire.

■ Asistență tehnică pe toată perioada execuției.

■ Execuție clădiri și hale pe structură metalică/beton.

■ Fundații, zidiri, acoperișuri și sarpante lemn.

■ Hidroizolații și consolidări seismice clădiri.

■ Finisaje interioare, tencuieli, drișcuieli, turnări șape, montaj gresie, faianță, compartimentări gips carton, zugrăveli.

■ Finisaje exterioare, montaj sistem complet termoizolație, inclusiv vopsit.

■ Execuție instalație de canalizare.

■ Execuție instalație de încălzire.

■ Execuție instalație electrică și de climatizare.

2. Construcții și reparații drumuri și poduri rutiere și cale ferată

■ Asistență tehnică pe toata perioada execuției.

■ Sistematizare drumuri: străzi, parcări, spații comerciale.

■ Plan de semnalizare.

■ Construcții, reparații poduri, podețe și viaducte.

■ Turnări fundații de orice fel, execuție platforme betonate, cămășuieli, subzidiri, refacere grinzi de rezistență.

■ Consolidări terasamente, ziduri de sprijin, ziduri mască.

■ Amenajări drumuri acces rutier, organizări de santier.