Infrastructură și drumuri

Infrastructură și drumuri

Infrastructură, drumuri, construcții și reparații drumuri, poduri rutiere, cale ferată

■ Asistență tehnică pe toata perioada execuției.

■ Sistematizare drumuri: străzi, parcări, spații comerciale.

■ Plan de semnalizare.

■ Construcții, reparații poduri, podețe și viaducte.

■ Turnări fundații de orice fel, execuție platforme betonate, cămășuieli, subzidiri, refacere grinzi de rezistență.

■ Consolidări terasamente, ziduri de sprijin, ziduri mască.

■ Amenajări drumuri acces rutier, organizări de santier.