Stație betoane

Stație betoane

■ Kronstarrbau vine in sprijinul dumneavoastră pentru fabricarea betonului şi a diverselor produse din beton, ciment, mortar ȋn vederea comercializării, cu ajutorul staţiei mobile de betoane cu mixer.

■ Activităţile se vor desfăşura atat la punctele de lucru proprii, cât si la nivel national, prin intermediul instalaţiei mobile (fiind realizata din subansamble demontabile), in baza contractelor ȋncheiate cu beneficiarii serviciilor.

■ Staţia mobilă de betoane este destinată fabricării diferitelor tipuri de betoane şi mortare, ȋn condiţii de calitate impuse de standardele in vigoare.

■ În construcţie standard, staţia prepară betoane cu un numar de patru sorturi de agregate.

■ Staţia pentru preparat betoane este dotată cu toate subansamblele necesare funcţionării ȋn regim automat şi semiautomat, asigurând calităţi superioare betoanelor (omogenitate şi precizie de dozare a componentelor), prin utilizarea de echipamente electronice fiabile, moderne.